Ceny

Orientačné ceny:

sadrokartónový strop……………..17,50€/m2

sadrokartónová priečka…………..22,00€/m2

odsadená priečka……………………17,00€/m2

kazetový strop……………………….16,50/m2

 

Ceny sú bez DPH.

Ceny sú orientačné, presnú cenovú ponuku Vám bezplatne spravíme po obhliadke staveniska.

V cene je zahrnutý materiál, montáž a doprava materiálu na stavenisko.